Norma de Creación (Carta Orgánica)

 
  • Antecedentes
          - Marco Legal
          - Resolución 721/2006 - Liquidación
          - Creación del Patrimonio Desafectado
          - Acta de Entrega de Inventario
  • Banco Hipotecario S.A.

- En construcción -